Detail projektu

Pokročilé komunikační techniky pro atmosférický optický kanál

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2010

Označení

GA102/08/0851

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing. - hlavní řešitel
Biolková Viera, Ing. - spoluřešitel
Horák Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Wilfert Otakar, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (28.03.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2007-03-28 - nezadáno)

Výsledky

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KŘIVÁK, P.; DORDOVÁ, L. Dual Optical Wireless Test Link. In Free-Space Laser Communications VIII. San Diego, CA, USA: SPIE, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-0-8194-7311-0.
Detail

BIOLEK, D.; LAHIRI, A.; JAIKLA, W.; SIRIPRUCHYANUN, M.; BAJER, J. Realization of electronically tunable voltage-mode/current-mode quadrature sinusoidal oscillator using ZC-CG-CDBA. Microelectronics Journal, 2011, vol. 42, no. 10, p. 1116-1123. ISSN: 0026-2692.
Detail

KOLKA, Z.; KOVÁŘ, J. ANALYSIS OF SWITCHED CIRCUITS USING HSPICE RF. In Proc. of Electronic Devices and Systems EDS'08 IMAPS CS International Conference 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 379-382. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D.; HORÁK, M. Simulation of Coding for Atmospheric Optical Channel. In Proc. of Mosharaka International Conference on Communications, Signals and Coding. Jordan: MOSHARAKA FOR RESEARCHES AND STUDIES, 2008. p. 20-25. ISBN: 978-1-4244-4850-0.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; SHAKTOUR, M. Current-Mode Video Filters Employing Commercial Active Elements. In Mosharaka International Conference on Communications, Signals and Coding. Jordan: Mosharaka, 2008. p. 26-31. ISBN: 978-1-4244-4850-0.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Algorithmic utilization of LDI transform for discrete-time filter design. In Mosharaka International Conference on Communications, Signals and Coding. Jordan: Mosharaka, 2008. p. 68-73. ISBN: 978-1-4244-4850-0.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Intersymbol Interference in Atmospheric Optical Channel. In Komunikačné a informačné technológie 2009. Slovakia: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-80-8040-376-8.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Model of Atmospheric Optical Transmission Channel. In New Information and Multimedia Technologies (NIMT 2009). Brno: Brno University of Technology, 2009. p. 48-51. ISBN: 978-80-214-3930-6.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Simulation of Atmospheric Optical Channel with ISI. In Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS'09). Puerto de la Cruz, Spain: WSEAS, 2009. p. 198-201. ISBN: 978-960-474-139-7.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. On the Validity of SSA-based Models of DC-DC Converters. In Proc. of the 8th WSEAS Int. Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control&Signal Processing (CSECS'09). Puerto de la Cruz, Spain: WSEAS, 2009. p. 202-207. ISBN: 978-960-474-139-7.
Detail

KOLKA, Z.; KŘIVÁK, P.; KOVÁŘ, J. Adaptive Voltage Source for Avalanche Photodiodes. In Proc. of Radioelektronika 2009. Bratislava: STU Bratislava, 2009. p. 123-126. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Averaged modeling of switched DC-DC converters based on Spice models of semiconductor switches. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING (CSECS'08). Tenerife, Spain: WSEAS, 2008. p. 162-167. ISBN: 978-960-474-035-2.
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z. Ethernet Bridge for FSO Links. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. Bratislava, Slovensko: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2009. p. 223-226. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Simulation of FSO Transmission Channel. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing. Puerto de la Cruz, SPAIN: WSEAS, 2008. p. 186-190. ISBN: 978-960-474-035-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. SPICE modeling of memristive, memcapacitative and meminductive systems. In ECCTD09 - European Conference on Circuit Theory and Design 2009. Antalya, Turkey: IEEE, 2009. p. 249-252. ISBN: 978-1-4244-3895-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; BAJER, J. Single-Input Multi-Output Resistorless Current-Mode Biquad. In ECCTD09 - European Conference on Circuit Theory and Design 2009. Antalya, Turkey: IEEE, 2009. p. 225-228. ISBN: 978-1-4244-3895-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. LDI matrix for discrete-time filter design. In Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Circuits. Řecko: WSEAS, 2009. p. 156-161. ISBN: 978-960-474-096-3.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Analytical Solution of Multipath-Propagation Scenario in FSO Channel. In Proc of New Informstion and Multimedia Technologies (NIMT 2010). Brno: VUT v Brně, 2010. p. 66-69. ISBN: 978-80-214-4126-2.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Model of Atmospheric Optical Channel with Scattering. In Proceedings of the 14th WSEAS international conference on Communications (ICCOM'10). Greece: WSEAS, 2010. p. 141-144. ISBN: 978-960-474-200-4.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Availability Study of FSO Systems in Europe. In Proceedings of European Conference of Communications (ECCOM'10). Puerto De La Cruz, Spain: WSEAS, 2010. p. 100-103. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

KUBÍČEK, M. In-System Jitter Measurement Using FPGA. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. Brno, Česká republika, Vysoké učení technické v Brně.: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2010. p. 187-190. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Modeling the Quantization Effects in Digital Filters via Spice-Family Programs. Science & Military, 2008, vol. 2, no. 2, p. 5-10. ISSN: 1336-8885.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; SHAKTOUR, M. Videofiltry s komerčními transkonduktory. Slaboproudý obzor, 2008, roč. 64, č. 1-2, s. 6-10. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Efektivní SPICE analýza ustálených stavů DC-DC měničů typu nábojová pumpa. Slaboproudý obzor, 2008, roč. 63, č. 1-2, s. 40-44. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Analýza kmitočtových charakteristik filtrů se spínanými kapacitory v PSpice. Slaboproudý obzor, 2008, roč. 63, č. 3-4, s. 10-13. ISSN: 0037-668X.
Detail

KOLOUCH, J. Vysokorychlostní komunikace v současné číslicové technice. Automatizace, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 253-257. ISSN: 0005-125X.
Detail

BIOLEK, D.; KADLEC, J.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Interactive Command Language for OrCAD PSpice via Simulation Manager and its Utilization for Special Simulations in Electrical Engineering. WSEAS Transactions on Electronics, 2008, vol. 5, no. 5, p. 186-195. ISSN: 1109-9445.
Detail

BIOLEK, D.; SENANI, R.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 4, p. 15-32. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. First-order voltage-mode all-pass filter employing one active element and one grounded capacitor. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2010, vol. 65, no. 1, p. 123-129. ISSN: 0925-1030.
Detail

DORDOVÁ, L.; WILFERT, O. Calculation and Comparison of Turbulence Attenuation by Different Methods. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 1, p. 162-167. ISSN: 1210-2512.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody a hradlová pole v současné elektronice. Sdělovací technika, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 3-6. ISSN: 0036-9942.
Detail

FIŠER, O.; WILFERT, O. Novel processing of Tipping-Bucket Rain Gauge Records - Examples from Czech Republic. ATMOSPHERIC RESEARCH, 2009, vol. 92, no. 1, p. 283-288. ISSN: 0169-8095.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody a hradlová pole v současné elektronice - pokračování. Sdělovací technika, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 13-16. ISSN: 0036-9942.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Dynamický rozsah snímačů (B)CCD. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 4, s. 1-3. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody a hradlová pole - moderní stavební prvky číslicových systémů. Automatizace, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 36-39. ISSN: 0005-125X.
Detail

BOBULA, M.; PROKEŠ, A.; DANĚK, K. Nyquist Filters with Alternative Balance between Time- and Frequency-domain Parameters. EURASIP JOURNAL ON ADVANCES IN SIGNAL PROCESSING, 2010, vol. 2010, no. 12, p. 1-11. ISSN: 1687-6180.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Optical Receiver with Photodiode Gain Stabilization. In 12th WSEAS Int. Conference on Circuits. Greece: WSEAS, 2008. p. 214-217. ISBN: 978-960-6766-82-4.
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z.: BERT T3 4-ch; 4-kanálový měřič chybovosti (BERT) standardu T3 (GA102/08/0851). Českým metrologickým institutem Testcom, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4 tel.: +420 271 192 111. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/~kubicek/manual-4xSTM1-2008.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z.: FPGA BERT 125 Mb/s; Měřič chybovosti (BERT) 125 Mb/s (GA102/08/0851). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT, Purkyňova 118, Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/~kubicek/BERT_125_2008.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KOLOUCH, J.; PROKEŠ, A.; KUBÍČEK, M.: Tester; Tester vysokorychlostních přenosových systémů. Financováno z projektu GAČR č. 102/06/1358 Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí. UREL FEKT VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

MITTNER, O.; ŘÍČNÝ, V.: MI-201O; Planimetr Merovo MI-2010 [GAČR GA 102/08/0851]. ÚREL FEI VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=links. (software)
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z.: BERT E1 6-ch; 6-kanálový měřič chybovosti (BERT) standardu E1 (GA102/08/0851). Českým metrologickým institutem Testcom, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4 tel.: +420 271 192 111. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/~kubicek/manual-6xE1-2008.pdf. (funkční vzorek)
Detail