Detail projektu

Suburbanizace - hrozba fungování malých měst

Období řešení: 01.09.2005 — 31.12.2006

Označení

WB-20-05

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.09.2005 - 31.12.2006)

Útvary

Ústav teorie urbanismu
- příjemce (01.09.2005 - 31.12.2006)

Zdroje financování

Ministerstvo pro místní rozvoj - Výzkum pro potřeby regionů
- plně financující (2005-09-01 - 2006-12-31)