Detail projektu

Multimediální elektronické učební texty pro výuku nelineárních systémů

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Označení

1866/2002

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Macur Jiří, doc. RNDr., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (12.02.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2002-01-01 - 2002-12-31)

Výsledky

MACUR, J. Virtuální atraktory v nelineárním dynamickém systému. In Problémy modelování. Ostrava: Fakulta stavební VŠB Ostrava, 2002. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-2017-0.
Detail