Detail projektu

Výzkum implementace tržní orientace u hi-tech firem

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2009

Označení

GA402/07/1493

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav managementu
- příjemce (01.01.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2007-01-01 - 2009-12-31)

Výsledky

ŠIMBEROVÁ, I.; CHALUPSKÝ, V. POSTAVENÍ MARKETINGU V HIGH-TECH FIRMÁCH POSTAVENÍ MARKETINGU V HIGH-TECH FIRMÁCH POSTAVENÍ MARKETINGU V HIGH-TECH FIRMÁCH. In Management, Economics and Business Development in the new European Conditions. Brno: CERM, s.ro.o, 2007. s. 94-103. ISBN: 978-80-7204-532-7.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. MARKETING IN HIGH-TECH FIRMS. In Modern Approaches to Corporate Management. 2007. Bratislava: STU Bratislava, 2007. p. 1-9. ISBN: 978-80-227-2750-1.
Detail

CHALUPSKÝ, V.; KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I. MARKET ORIENTATION IN HI-TECH FIRMS. In research in the area of economics and company management. 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-3482-0.
Detail

TOMÁŠKOVÁ, E.; ŠIMBEROVÁ, I.; KAŇOVSKÁ, L.; CHALUPSKÝ, V. The Method of Measuring Market Orientation. In EIBA 2007. 1. Catania, Itálie: European International Business Academy, 2007. p. 27-30 ( p.)
Detail

CHALUPSKÝ, V. a kol. Market Orientation in High-tech Firms. In Sborník slavnostní veděcké konference, Brno: Fakulta podnikatelská. Brno: 2007. ISBN: 978-80-214-3482-0.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Internal marketing a s a part of marketing culture creating value for external customer. Ekonomika, 2007, vol. 2007, no. 12, p. 1-14. ISSN: 1392-1258.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Orientace na konkurenci u hi-tech podniků. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2012, roč. VI, č. 10, s. 45-53. ISSN: 1802-8527.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. Customer services and their role for industrial small and medium companies. Economics and management-2007, 2009, vol. 14, no. 14, p. 413-420. ISSN: 1822-6515.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Řízení vztahů se stakeholdry-nová výzva pro marketingové řízení podniků na průmyslových trzích. MANEKO, 2009, roč. 1, č. 1, s. 77-84. ISSN: 1337-9488.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Corporate Culture- as a Barrier of Market Orientation Implementation. Economics and management-2007, 2009, vol. 2009, no. 14, p. 1-10. ISSN: 1822-6515.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. Success of High-Tech Firms: Base of the Marketing Knowledge. Knowledge Society, 2008, vol. 3, no. 1, p. 53-61. ISSN: 1313-4787.
Detail

KAŇOVSKÁ, L. CUSTOMER SERVICES A PART OF MARKET ORIENTATION. Economics and management-2007, 2010, vol. 15, no. 15, p. 562-565. ISSN: 1822-6515.
Detail

KAŇOVSKÁ, L.; TOMÁŠKOVÁ, E. Interfunctional Coordination at Hi-Tech Firms. Engineering Economics, 2012, vol. 23, no. 1, p. 70-76. ISSN: 1392-2785.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I. MARKETING CULTURE - BASE FOR MARKET ORIENTATION IMPLEMENTATION. USING EVENTS AND FESTIVALS TO DEVELOP TOURISM, 2007, vol. 5, no. 1, p. 1-15. ISSN: 1888-1734.
Detail