Detail projektu

Optimalizace momentového šroubováku pro lékařské využití

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2005

Označení

FRVŠ 3561/2005/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Axman Petr, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Florian Zdeněk, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2005 - 31.12.2005)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2005-01-01 - 2005-12-31)

Výsledky

AXMAN, P.; FLORIAN, Z. Electronically controlled torque screwdriver and his optimalization for practical using. In Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, Vol.12, 2005, No.A1. 2005. p. 85-90.
Detail