Detail projektu

Modernizace a inovace výuky oboru architektura

Období řešení: 27.06.2006 — 26.06.2008

O projektu

Cílem je nabídnout učitelům metodologické a IT zázemí pro tvorbu podpůrných výukových materiálů v elektronické podobě.

Popis anglicky
Modernization and Inovation of Architecture Study Programme

Klíčová slova
architektura, studijní program

Klíčová slova anglicky
Architecture, Study Programme

Označení

CZ.04.1.03/3.2.15.2/0286

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Meixner Miloslav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (27.06.2006 - 26.06.2008)
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (27.06.2006 - 30.08.2006)
Lhotáková Zdenka, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (27.06.2006 - 30.04.2007)
Lojda Jan, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (27.06.2006 - 26.06.2008)
Mikulík Vít, Ing., Ph.D. et Ph.D.
- spoluřešitel (01.10.2007 - 30.04.2008)
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (27.06.2006 - 30.04.2007)
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (27.06.2006 - 30.08.2006)
Suchánek Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.10.2007 - 30.04.2008)
Štikar Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (27.06.2006 - 30.04.2008)
Vaverka Jiří, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (27.06.2006 - 30.04.2007)
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (27.06.2006 - 30.08.2006)
Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (27.06.2006 - 30.04.2007)

Útvary

Ústav stavitelství
- příjemce (27.06.2006 - 26.06.2008)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Lidské zdroje
- plně financující (2006-06-27 - 2008-06-26)

Výsledky

PETŘÍČKOVÁ, M. Poznatky z výuky stavební mechaniky multimediálního charakteru. In Modernizace a inovace výuky oboru architektura. brno: 2008. s. 10-15. ISBN: 978-80-214-3594-0.
Detail

MEIXNER, M. Perspektiva stanovení energetické náročnosti budov v kontextu souvislostí evropských norem. In Konštrukcie v súčasnej architektuře. Banská Štiavnica: FA STU Bratislava, 2007. s. 87-95. ISBN: 978-80227-2777-8.
Detail