Detail projektu

Shromažďování dlouhodobých dat pro studium nelineárních efektů v dopravním proudu

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2005

O projektu

Cílem projektu je postupné shromažďování dlouhodobých dat o dopravním proudu z českých dálničních tahů i městských komunikací. V současnosti již existuje soubor dat, která jsou svým rozsahem dostatečná pro základní analýzu vlastností dopravního proudu, pro hlubší studium je ale žádoucí získat další, mnohem rozsáhlejší soubory.

Popis anglicky
The aim of the project is data collection from the traffic flow in czech higways and other top communications. In present there is some data set, which is sufficient for the basic analysis, but it is important to collect other more complex data files.

Klíčová slova
dopravní proud, datová analýza, nelineární dynamika

Klíčová slova anglicky
traffic flow, data analysis, non-linear dynamics

Označení

FRVS 3188/2005/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (03.10.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2005-01-01 - 2005-12-31)

Výsledky

APELTAUER, T. Shromažďování dlouhodobých dat pro studium nelineárních efektů v dopravním proudu. 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. s. 1-11.
Detail

MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T.; KYSELÝ, M. Simulace dopravního proudu. Silniční obzor, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 286-291. ISSN: 0322-7154.
Detail