Detail projektu

Příprava elektrokeramiky z nanoprášků

Období řešení: 01.03.2006 — 31.12.2009

O projektu

příprava objemových keramických materiálů s požadovanou strukturou, chemickým a fázovým složením

Popis anglicky
processing of volume ceramic materials with reguired structure, chemical and phase composition

Klíčová slova
příprava elektrokeramiky, nanoprášky, keramické materiály, bezdefektní objemová nanokeramika,

Klíčová slova anglicky
Processing of electroceramics; nanopowders; ceramic materials materials; defectfree volume nanoceramic; alloy behaviour

Označení

OC 102

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Maca Karel, prof. RNDr., Dr. - hlavní řešitel

Útvary

ÚMVI-odbor keramiky a polymerů
- příjemce (01.03.2006 - 06.10.2009)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST

- plně financující (2006-03-01 - 2009-12-31)

Výsledky

MACA, K.; ČÁSTKOVÁ, K.; SRDIČ, V.; DJENADIČ, R. Synthesis and sintering of nanometre SrTiO3. In Processing and Characterization of Nanostructured Systems. Brussels: VERZAL Novi Sad, 2006. p. 18 ( p.)
Detail

MACA, K. The Influence of Sintering Schedule on Microstructure of SrTiO3 Ceramics. In Proceedings of 3rd COST 539 Workshop: Nanostructured Materials: Processing and Applications. Novi Sad, Serbia: Verzal, 2007. p. 46-47.
Detail

MACA, K.; CIHLÁŘ, J.; ČÁSTKOVÁ, K.; ZMEŠKAL, O.; HADRABA, H. Sintering of gadolinia-doped ceria prepared by mechanochemical synthesis. Journal of the European Ceramic Society, 2007, vol. 27, no. 13-15, p. 4345-4348. ISSN: 0955-2219.
Detail

KAMBA, S.; NUZHNYY, D.; VANĚK, P.; SAVINOV, M.; KNÍŽEK, K.; SHEN, Z.; ŠANTAVÁ, E.; MACA, K.; SADOWSKI, M.; PETZELT, J. Magnetodielectric effect and optic soft mode behaviour in quantum paraelectric EuTiO3 ceramics. EUROPHYSICS LETTERS, 2007, vol. 80, no. 2, p. 27002-p1 (27002-p6 p.)ISSN: 0295-5075.
Detail

TRUNEC, M.; MACA, K.; SHEN, Z. Warm pressing of zirconia nanoparticles by the spark plasma sintering technique. SCRIPTA MATERIALIA, 2008, vol. 59, no. 1, p. 23-26. ISSN: 1359-6462.
Detail

PETZELT, J.; OSTAPCHUK, T.; GREGORA, I.; NUZHNYY, D.; RYCHETSKÝ, I.; MACA, K.; SHEN, Z. Grain Boundary and Size Effect on the Dielectric, Infrared and Raman Response of SrTiO3 Nanograin Ceramics. FERROELECTRICS, 2008, vol. 363, no. 1, p. 227-244. ISSN: 0015-0193.
Detail

MACA, K.; POUCHLÝ, V.; BOCCACCINI, A. Sintering Densification Curve - a Practical Approach For Its Construction From Dilatometric Shrinkage Data. Science of Sintering, 2008, vol. 40, no. 2, p. 117-122. ISSN: 0350-820X.
Detail

MACA, K.; POUCHLÝ, V.; SHEN, Z. Two-Step Sintering and Spark Plasma Sintering of Al2O3, ZrO2 and SrTiO3 Ceramics. INTEGRATED FERROELECTRICS, 2008, vol. 99, no. 1, p. 114-124. ISSN: 1058-4587.
Detail

MACA, K.; POUCHLÝ, V.: Density; Software for construction of sintering densification curve from dilatometric shrinkage data. VUT-FSI, Technická 2, 616 69 Brno. (software)
Detail

SRDIČ, V., STOJANOVIČ, B.: 3rd Workshop COST 539 Action - ELENA: Nanostructured Materials: Processing and Application. Bled (02.09.2007)
Detail