Detail projektu

Aplikace lidské figury pro obor architekt

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

Podstata výukové metody "Aplikace lidské figury pro obor architekt" je o vztahu forma-barva. Lidská figura se pro studenta stane proporčním kánonem a tvarovou inspirací. Barva vyjadřovacím prostředkem. Jejich spojení podle předem určeného klíče umožní studentu, vedle intuice, racionálně postupovat k řešení a obhájit autorský výsledek zadaného úkolu.

Označení

FRVŠ 953

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pokorný Karel, akad. malíř
- hlavní řešitel (13.06.2005 - nezadáno)
Obrtlík Jan, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (13.06.2005 - nezadáno)
Pokorný Ondřej, Ing. arch.
- spoluřešitel (13.06.2005 - nezadáno)

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (13.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2003-01-01 - 2003-12-31)