Detail projektu

Architektura ekologických výrobních staveb v krajině - videofilm

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Cílem projektu je seznámit studenty - budoucí architekty s novým chápáním hmotné kultury pro venkovský prostor s využitím nových technologií a netradičních zdrojů energie.

Označení

FRVŠ 931

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (06.06.2005 - nezadáno)
Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (06.06.2005 - nezadáno)

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (06.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (01.01.2003 - 31.12.2003)