Detail projektu

Charakteristické obory průmyslového dědictví Jižní Moravy

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2004 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Projekt je zaměřen na záchranu průmyslového dědictví Jižní Moravy. Předpokládá vytvoření digitálního katalogu, který bude postupně doplňován o vybrané reprezentanty výrobních činností charakteristických pro tento region. Projekt se zaměřuje na zmapování industriálních a technických areálů v časovém sledu podle stupně ohrožení (v důsledku ukončení výroby, změny majitelů a uživatelů). Jedná se zejména o brněnské textilky a železniční stavby, jihomoravské cukrovary, pivovary, mlýny a zpracovatelský průmysl (ve Zlíně).

Označení

FRVŠ 1752

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (03.06.2005 - nezadáno)
Vilémová Jitka, Ing. arch.
- spoluřešitel (08.11.2005 - nezadáno)

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (03.06.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (01.01.2004 - 31.12.2004)