Detail projektu

Citlivostní analýza a optimalizace chaotických oscilátorů

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2005

O projektu

Stavové modely dynamických systémů mohou být použity jako prototypy při fyzické realizaci chaotických oscilátorů. První experimenty ukázaly, že funkce těchto obvodů je v praxi provázena extrémní citlivostí na obvodové parametry. Minimální hodnota součtu čtverců relativní citlivosti vlastních čísel na změnu parametrů odvodu je v každé oblasti vektorového pole zajištěna pomocí lineární topologické konjugace.

Popis anglicky
State models of dynamical systems can be used as basic prototypes for physical realization of chaotic oscillators. First experiments shows, that a proper function of this circuits is followed by extreme sensitivity to a changes of circuit parametrs. Minimal value of square root of relative eigenvalue sensitivities to changes of system matrix entries is in each region of the vector space provided by means of linear topological conjugacy.

Klíčová slova
chaos, oscilátor, citlivostní optimalizace

Klíčová slova anglicky
chaos, oscillator, sensitivity optimization

Označení

IS1850081

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Petržela Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (06.04.2004 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2005 - 31.12.2005)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2004-04-06 - nezadáno)

Výsledky

PETRŽELA, J. Citlivostní analýza a optimalizace chaotických oscilátorů. FEKT Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail