Detail projektu

MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VÝUKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Období řešení: 27.03.2003 — 31.12.2004

O projektu

Cílem projektu je připravit sadu multimediálních studijních materiálů pro podporu výuky elektronických obvodů. Základem bude učebnice zaměřená na metody modelováním, řešení a návrhu obvodů postihující moderní trendy v oboru. Současně s tím budou připraveny sbírky příkladů určené pro interaktivní práci se specializovanými programy. Studijní materiály budou zveřejněny na síti. Navrhovaný projekt pokrývá svým záběrem povinný předmět Teorie elektronických obvodů a dva volitelné předměty na oboru Elektronika a sdělovací technika s obsazením průměrně 140 studentů v ročníku.

Klíčová slova
počítačové řešení elektrických obvodů

Označení

IS1584

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing.
- hlavní řešitel (28.03.2003 - nezadáno)
Šíp Josef, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2004 - 31.12.2004)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (28.03.2003 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2003-03-28 - nezadáno)

Výsledky

KOLKA, Z. Multimediální podpora výuky elektronických obvodů. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 1584/2004 Fondu rozvoje vysokých škol. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail