Detail projektu

Použití metodiky TRIZ k podpoře konkurenceschopnosti průmyslu.

Období řešení: 01.01.2005 — 30.12.2008

Označení

1P05ME760

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bušov Bohuslav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (29.01.2003 - 30.12.2008)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (29.01.2003 - 30.12.2008)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT
- částečně financující (2005-01-01 - 2008-12-30)

Výsledky

BARTLOVÁ, M.; BUŠOV, B. Using TRIZ in Physics Teaching,the Way from Theory to Practice. In Proceedings of the 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005. Brno University of Technology, 2005. p. 5-1 ( p.)ISBN: 80-903063-6-5.
Detail

BUŠOV, B. Využití metodiky TRIZ v praxi. In Průmyslové inženýrství 2006. ZČU Plzeň: ZČU, Katedra průmyslového inženýrství, Plzeň, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 80-7043-507-0.
Detail

BUŠOV, B. Perna systems and TRIZ Evaluation. In ETRIA TRIZ Future Conference 2006. Kotrijk, Belgie: Simon Dewulf, 2006. s. 183 ( s.)ISBN: 90-77071-05-9.
Detail

BUŠOV, B. TRIZ- Tvorba a řešení inovačních/invenčích zadání. In Nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu života. Praha: Česká společnost pro jakost, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 90-6453-602-9.
Detail

BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání. In Škoda Mladá Boleslav: Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a obchodu ČR., 2006. s. 17 ( s.)
Detail

BUŠOV, B., Dostál, V., Mostyn, V. TRIZ used for improvement of active hinge of the car bonnet. Proceeding of the TRIZ Future Conference 2013. Paris: ART ET Metiérs, 2013. p. 551-560. ISBN: 978-0-9551218-2-1.
Detail

BUŠOV, B. TRIZna" inovace, nástroje uplatnění TRIZ. Inovační podnikání & transfer technologií, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 5-6. ISSN: 1210-4612.
Detail

BUŠOV, B. Názory na TRIZ z praxe. Inovační podnikání & transfer technologií, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 32-33. ISSN: 1210-4612.
Detail

M. Bartlova, B. Busov. USING TRIZ IN PHYSICS TEACHING THE WAY FROM THEORY TO PRACTICE. 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005, Abstracts of the Contributed Papers. Europhysics Conference Abstracts. Czech Republic: European Physical Society, 2005. p. 5-1 ( p.)ISBN: 2-914771-28-2.
Detail

BUŠOV, B. Development of the Technological System Tool as a basis of TRIT predictions. In TRIZ future 2007. Frankfurt a M.: kassel university press, 2007. p. 197-205. ISBN: 978-3-89958-340-3.
Detail

TRIZ future 2007. Frankfurt a M. (05.11.2007)
Detail