Detail projektu

Číslicové zpracování řečového signálu

Období řešení: 14.02.2001 — 31.12.2001

O projektu

Projekt byl zaměřen na rozšíření stávajícího "know-how" na ÚREL v oblasti číslicového zpracování řečového signálu a formou vlastní aktivní účasti seznámit studenty s metodami vědecké práce a vytvořit tak předpoklady pro úspěšný nástup talentovaných studentů do doktorského studia na FEI VUT v Brně, případně na zahraničních školách.

Označení

FR0151/2001/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sigmund Milan, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Orság Filip, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Řezníček František, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav inteligentních systémů
- spolupříjemce (19.04.2008 - nezadáno)

Výsledky

ORSÁG, F. Rozpoznávání samohlásek. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 298-300. ISBN: 80-214-1859-1.
Detail