Detail projektu

Inovace a podpora výuky předmětu "Kryptografie v informatice"

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Biolek Dalibor, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Polák Karel, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (14.04.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-04-14 - nezadáno)

Výsledky

ZEMAN, V., POLÁK, K. Inovace a podpora výuky předmětu "Kryptografie v informatice". Brno: MŠMT, 2003. s. 1 ( s.)
Detail