Detail projektu

Využití matematické statistiky při konstrukci efektivních waveletových bazí

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

2206/2003/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- hlavní řešitel (13.04.2002 - nezadáno)
Němec Karel, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (15.04.2002 - nezadáno)
Štefíček Richard, Ing.
- spoluřešitel (15.04.2002 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (13.04.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (13.04.2002 - nezadáno)

Výsledky

RAJMIC, P.; KLIMEK, J. Odstranění "praskání" LP desky pomocí waveletové analýzy. In Audio Technologies and Processing ATP 2003. Proceedings o the 4th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 126 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

RAJMIC, P. Statistical Properties of Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Německo: Technische Universitat Ilmenau, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

RAJMIC, P. Využití matematické statistiky při konstrukci efektivních waveletových bazí. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

RAJMIC, P. Exact Risk Analysis of Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In ICECS 2003 Proceedings. Sharjah, United Arab Emirates: Sharjah University, 2003. p. 455 ( p.)
Detail

RAJMIC, P. Statistical analysis of wavelet spectrum thresholding rules in order to suppress noise in signal. In Proceedings of the summer school DATASTAT 03, Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-210-3564-1.
Detail