Detail projektu

Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médiích v přístupových sítích

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2001 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

V současné době jsou vyvinuty a nasazovány na páteřní úrovni telekomunikačních přenosových sítí technologie s vysokou přenosovou rychlostí na bázi SDH, ATM, optických vláken, WDM. Problematická zůstává oblast přístupových sítí a zejména poslední úsek přenosové cesty k uživateli. Možnosti propojení účastníků jsou limitovány zejména ekonomickými faktory. Přiložený projekt se zaměřuje právě na tuto úroveň sítě, kde se nejvíce projevují i specifika infrastruktury jednotlivých zemí. Klade si za cíl optimalizaci struktur přístupových sítí s kombinací metalického a optického média. Vytvoření metodiky a technického aparátu pro posouzení vhodnosti přenosových technologií v různých aplikacích, návrh ekonomicky příznivých prvků pro přístupové sítě a vývoj metod pro zpracování přenášených signálů, zejména s ohledem k poskytování vzdělávání na dálku. Východiskem bude současný stav v ČR s výhledem zapojení do evropského kontextu.

Popis anglicky
At the present time the broadband technologies like SDH, ATM, DWDM have moved from their premature and laboratory stages of the point where they are being widely implemented around the globe primarily on a long-haul telecommunication link without any major employment limitations. The main objective of this project is to just focus of access network where in addition to other factors inherent specificity of different countries could play an important role. A goals are optimalization of an access network structures in correspondence with the appropriate usage of this optical and metallic cables.

Klíčová slova
přístupová síť, SDH, ATM, WDM, DWDM, metalický kabel, optický kabel

Klíčová slova anglicky
access network, SDH, ATM, WDM, DWDM, metallic cable, optical cable

Označení

GA102/00/1650

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šimák Boris, doc., Ing, CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2000 - 31.12.2001)
Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2000 - 31.12.2001)

Útvary

Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.01.2000 - 31.12.2001)
Fakulta elektrotechnická
- příjemce (01.01.2000 - 31.12.2001)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (01.01.2000 - 31.12.2001)

Výsledky

ŠKORPIL, V. ISDN, přenosová cesta. In Nová technika v telekomunikacích IV. Brno: VUT Brno, 2001. s. 32 ( s.)
Detail

ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. New possibilities of ADSL modem analyses. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology, Lednice 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

NOVOTNÝ, V. Transmission Efficiency Enhancements. In Proceedings of international conference RTT'2001. Lednice, CR: 2001. p. 63 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail