Vnitřní předpis VUT - Stipendijní řád VUT EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 12.4.2017


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d140722