Směrnice č. 10/2017 - Univerzita třetího věku VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Institut celoživotního vzdělávání (ICV)
Účinnost: od 24.4.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d141840