Pokyn č. 18/2017 - Pravidla pro studentskou mobilitu v rámci programu Erasmus+ mezi programovými zeměmi

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor zahraničních vztahů (RE-ÚVV-OZV)
Účinnost: od 1.5.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d143524