• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Archiv - Vnitřní předpisy VUT - Studijní a zkušební řád VUT

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost:Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost:od 5.1.2011 - do 31.7.2017

Tato norma je zrušena následující normou: