Archiv - Směrnice rektora č. 4/1999 - Formuláře v doktorském studiu na VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 21.12.1999 - do 30.4.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d39400