Archiv - Rozhodnutí rektora č. 7/2016 - Potvrzování dodatku k diplomu

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 1.3.2016 - do 1.5.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d113786