Vyhláška pro studenty č. 4/2020 - Zápis studentů kombinované formy navazujících MSP ke studiu na FEKT v akademickém roce 2020/21

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Účinnost: od 8.6.2020


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d152266