Směrnice č. 11/2017 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika (BTBIO-F)

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Účinnost: od 24.10.2017 - do 23.10.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d156646