Dlouhodobý záměr - Plán realizace Strategického záměru FEKT 2019

Stav: aktuální
Odpovědnost: Děkanát FEKT - děkan (FEKT Děkan)
Účinnost: od 19.2.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d183922