Vyhláška pro studenty č. 10/2020 - Časový plán zkoušek pro bakaláře v ZS 2020/21

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.
Účinnost: od 17.9.2020


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d180643