Směrnice č. 7/2017 - Pravidla pro přijímací žízení - doktorské studijní programy 2018/2019

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 10.10.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d158776