Směrnice č. 6/2019 - Requirements of Admission Procedure for the Follow-up Master Study Programme Environmental Sciences and Engineering

Stav: aktuální
Odpovědnost: Mgr. Martina Repková, Ph.D.
Účinnost: od 26.11.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d194529