Směrnice č. 4/2019 - Pravidla pro přijímací řízení - doktorské studijní programy 2020/2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 19.11.2019


Pravidla pro přijímací řízení - doktorské studijní programy 2020/2021 - dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d194287