Směrnice č. 2/2017 - Rules for Organization of Studies at the Faculty of Chemistry - consolidated version incl. annexes 1 and 2

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 26.6.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d194604