Rozhodnutí č. 8/2020 - Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení v bakalářských studijních programech pro studium v akademickém roce 2020/2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 15.5.2020


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d199507