Rozhodnutí č. 8/2019 - Výše a způsob úhrady za studium v akreditovaných studijních programech v rámci celoživotního vzdělávání

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Mgr. Martina Repková, Ph.D.
Účinnost: od 16.9.2019 - do 1.6.2020


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d189085