Rozhodnutí č. 8/2018 - Časový plán akademického roku 2018/2019

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 20.7.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d173710