Rozhodnutí č. 6/2018 - Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení v bakalářských studijních programech na FCH VUT v Brně v ak. roce 2018/2019

Stav: aktuální
Odpovědnost: Mgr. Martina Repková, Ph.D.
Účinnost: od 9.4.2018


Dodatek č. 1 - Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení DSP:

Stav: aktuální


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d170247