Pokyn č. 1/2020 - Odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, dokumentace závěrečných prací a posudků v akademickém roce 2019/2020

Stav: aktuální
Odpovědnost: Hana Křížová, MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.
Účinnost: od 27.1.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d194508