Pokyn č. 10/2019 - Dokumentace o studiu, podmínky zápisů a kontroly studia

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
Účinnost: od 1.9.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d187712