Vnitřní předpis - Disciplinární řád Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně pro studenty

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c., prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., JUDr. Marcela Janulíková
Účinnost: od 11.4.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d140028