Směrnice č. 2/2016 - Popis pracovní pozice akademického pracovníka Fakulty architektury VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 15.3.2016


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d159974