Vnitřní předpis č. 2017 - Jednací řád Vědecké rady FA VUT v Brně 2017

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 30.5.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d156811