Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský20091804168830916881688
magisterský navazující775611604168604604
doktorský802120602020
Celkem 28642436231253723122312

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský22301944155040515501550
magisterský navazující12161164979201973979
doktorský65626056060
Celkem 35113170258961125832589

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský16161469105654610421046
magisterský navazující683681513152513513
doktorský57545155151
Celkem 23562204162070316061610

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující26722819374193193
doktorský12121111111
Celkem 27924020475204204

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský39139135536124175
magisterský navazující11911510514103103
doktorský14131311313
Celkem 52451947351240291

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský21621789135879613581358
magisterský navazující1148926712434712712
doktorský33292462222
Celkem 334327442094123620922092

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský100595671767717717
magisterský navazující21118016137161161
doktorský41393923939
Celkem 12571175917106917917

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský368347683006868
magisterský navazující474533143333
doktorský201861466
Celkem 435410107328107107

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský15361407922160688688
magisterský navazující332292205127205205
doktorský41363373333
Celkem 190917351160294926926

Středoevropský technologický institut VUT

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
doktorský58574994949
Celkem58574994949
Všechny fakulty VUT v Brně
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem16536146901152539501103611097

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.