Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský17161537142324914231423
magisterský navazující711550544167544544
doktorský60775377
Celkem 24872094197446919741974

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský22112209146745614661467
magisterský navazující11721172843291830841
doktorský95878598484
Celkem 34783468239575623802392

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský18641704116166111451145
magisterský navazující651492452161452452
doktorský85787587575
Celkem 26002274168883016721672

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující22118416160161161
doktorský544133
Celkem 22618816561164164

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský41141138229163192
magisterský navazující13113111120107107
doktorský171371077
Celkem 55955550059277306

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský18821608130557712221222
magisterský navazující1033804756277756756
doktorský39352262222
Celkem 29542447208386020002000

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský95090566953669669
magisterský navazující26723420539205205
doktorský24191771717
Celkem 1241115889199891891

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský359340682916868
magisterský navazující51504294242
doktorský191881188
Celkem 429408118311118118

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský162314791063170789789
magisterský navazující37734631760317317
doktorský37352942929
Celkem 20371860140923411351135

Centrum sportovních aktivit

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský676738243838
Celkem 676738243838

Středoevropský technologický institut VUT

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
doktorský575040173839
Celkem575040173839
Všechny fakulty VUT v Brně
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem16135145691130137201068710729

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.