Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský19701765164930916491649
magisterský navazující769605598168598598
doktorský27212072020
Celkem 27662391226748422672267

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský22051919152540515251525
magisterský navazující11931141956201950956
doktorský60575555555
Celkem 34583117253661125302536

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský15881440102754710131017
magisterský navazující677675507152507507
doktorský56535055050
Celkem 23212168158470415701574

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující26722819374193193
doktorský12121111111
Celkem 27924020475204204

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský38838835236121172
magisterský navazující11310999149797
doktorský14131311313
Celkem 51551046451231282

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský21331770133978613391339
magisterský navazující1141924710429710710
doktorský33292462222
Celkem 330727232073122120712071

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský98393469567695695
magisterský navazující21017916037160160
doktorský41353563535
Celkem 12341148890110890890

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský368347683006868
magisterský navazující474533143333
doktorský201861466
Celkem 435410107328107107

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský15191390905160671671
magisterský navazující331291204127204204
doktorský40353273232
Celkem 189017161141294907907

Středoevropský technologický institut VUT

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
doktorský58564994949
Celkem58564994949
Všechny fakulty VUT v Brně
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem16263144791131538871082610887

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.