Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2017/2018

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský20671859177025317701770
magisterský navazující944831717227717717
doktorský766464126464
Celkem 30872754255149225512551

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský19841702133846113361338
magisterský navazující11891136907269895895
doktorský87828258282
Celkem 32602920232773523132315

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský17061396112257011091122
magisterský navazující674668532122532532
doktorský715951165151
Celkem 24512123170570816921705

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující336269230104227229
doktorský1099199
Celkem 346278239105236238

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský38838835632149195
magisterský navazující14614011333104109
doktorský15151411414
Celkem 54954348366267318

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský22781859150177711801180
magisterský navazující13781070858520858858
doktorský33322042020
Celkem 368929612379130120582058

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský101294371086710710
magisterský navazující24020117348173173
doktorský51514924949
Celkem 13031195932136932932

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský302286662366666
magisterský navazující595439203839
doktorský15157877
Celkem 376355112264111112

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský14171314862137666666
magisterský navazující35431930747307307
doktorský44403683636
Celkem 18151673120519210091009

Středoevropský technologický institut VUT

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
doktorský25232142121
Celkem25232142121
Všechny fakulty VUT v Brně
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem16901148251195440031119011259

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.