Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský20101805168930916891689
magisterský navazující775611604168604604
doktorský827270117070
Celkem 28672488236348823632363

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský22482248156811915681568
magisterský navazující12221222985149979985
doktorský70676646666
Celkem 35403537261927226132619

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský16191472105954610451049
magisterský navazující688686518152518518
doktorský59565355353
Celkem 23662214163070316161620

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující26722819374193193
doktorský12121111111
Celkem 27924020475204204

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský39239235636125176
magisterský navazující11911510514103103
doktorský14131311313
Celkem 52552047451241292

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský21621797136678813661366
magisterský navazující1149927713434713713
doktorský33292462222
Celkem 334427532103122821012101

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský100595671767717717
magisterský navazující21118016137161161
doktorský41393923939
Celkem 12571175917106917917

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský368347683006868
magisterský navazující474533143333
doktorský201861466
Celkem 435410107328107107

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský15361407922160688688
magisterský navazující332292205127205205
doktorský41363373333
Celkem 190917351160294926926

Středoevropský technologický institut VUT

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
doktorský58574994949
Celkem58574994949
Všechny fakulty VUT v Brně
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem16580151291162635541113711198

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.