Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019

Fakulta stavební

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský19691762164631116461646
magisterský navazující766601594169594594
doktorský27552255
Celkem 27622368224550222452245

Fakulta strojního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský21911855144344314431443
magisterský navazující11921097948244943948
doktorský60575465454
Celkem 34433009244569324402445

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský15841359924646910914
magisterský navazující676673454204454454
doktorský554742104242
Celkem 23152079142086014061410

Ústav soudního inženýrství

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
magisterský navazující267202162105162162
doktorský12121111111
Celkem 279214173106173173

Fakulta architektury

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský38838835236121172
magisterský navazující11310999149797
doktorský14131311313
Celkem 51551046451231282

Fakulta podnikatelská

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský21341693129483212941294
magisterský navazující1138883690446690690
doktorský27221861616
Celkem 329925982002128420002000

Fakulta chemická

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský983900679103679679
magisterský navazující21017915545155155
doktorský37353523535
Celkem 12301114869150869869

Fakulta výtvarných umění

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský368347683006868
magisterský navazující471414331414
doktorský201861466
Celkem 435379883478888

Fakulta informačních technologií

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský15191390135916011251125
magisterský navazující33028926862268268
doktorský31252372323
Celkem 18801704165022914161416

Středoevropský technologický institut VUT

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
doktorský46414064040
Celkem46414064040
Všechny fakulty VUT v Brně
Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
Celkem16204140161139642281090810968

Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré podané přihlášky.

Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.