• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Nepodařilo se načíst seznam příloh (Kritéria pro vyhodnocení a postup) pro Fakulta informačních technologií rok 2016 (document_id 128709).

Fakulta informačních technologií

Informace o konání přijímacího řízení

Dokumenty najdete v přílohách.Zpět na úvodní stránku statistik


 

Bakalářské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Krátkodobé hostující studium bakalářské

bakalářské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Obor: Informační technologie
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 46
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 46
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 46
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 46
Počet uchazečů přijatých celkem 46


 

Bakalářské prezenční studium

Informační technologie

bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1478
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1200
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 1043
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 435
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 852
Počet uchazečů přijatých celkem 852

Statistiky termínů písemných zkoušek: 11.6.2016, 27.6.2016


 

Navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Krátkodobé hostující studium magisterské

navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 1 rok, získaný titul Ing.

 
Obor: Informační technologie
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 19
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 19
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 19
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 19
Počet uchazečů přijatých celkem 19


 

Navazující magisterské prezenční studium

Informační technologie

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 394
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 332
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 327
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 67
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 327
Počet uchazečů přijatých celkem 327

Statistiky termínů písemných zkoušek: 10.6.2016


 

Doktorské prezenční studium

Výpočetní technika a informatika

doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 34
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 33
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 33
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 33
Počet uchazečů přijatých celkem 33

Statistiky termínů písemných zkoušek: 6.6.2016, 6.9.2016


 

Doktorské kombinované studium

Výpočetní technika a informatika

doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 9
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 9
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 8
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 8
Počet uchazečů přijatých celkem 8

Statistiky termínů písemných zkoušek: 6.6.2016, 6.9.2016

Výpočetní technika a informatika

doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Obor: Výpočetní technika a informatika , 06.09.2016 - 1. kolo přijímacího řízení do DSP VTI
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 0
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 0
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 0
Počet uchazečů přijatých celkem 0


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky

Zadání 1A BC [.pdf]
Zadání 1B BC [.pdf]
Zadání 2A BC [.pdf]
Zadání 2B BC [.pdf]
Zadání 3A BC [.pdf]
Zadání 3C BC [.pdf]
Zadání 4A BC (náhradní termín) [.pdf]
Správná řešení všech testů BC [.pdf]
Zadání A NMGR [.pdf]
Zadání B NMGR [.pdf]
Správná řešení všech testů NMGR [.pdf]
Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky BC [.pdf]
Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky NMGR [.pdf]


 

Kritéria pro vyhodnocení a postup


Zpět na úvodní stránku statistik