• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Fakulta podnikatelská

Informace o konání přijímacího řízení

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky do bakalářských studijních oborů: 21.5. a 22.5.2016

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních oborů: 25.6. a 26.6.2016

Přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru: 2.6.2016

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:

Bakalářské studijní obory: 12.4.2016, 15.4.2016 - uchazeči přijatí prominutím přijímací zkoušky, 23.5.2016 - uchazeči přijatí na základě výsledků přijímací zkoušky

Navazující magisterské studijní obory: 3.6.2016 - uchazeči přijatí prominutím přijímací zkoušky, 27.6.2016 - uhazeči přijatí na základě výsledků přijímací zkoušky

Doktorský studijní obor: 8.6.2016

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Konečné rozhodnutí rektora bylo vydáno 27.7.2016 a 5.9.2016

Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
V den přijímací zkoušky bezprostředně po vyhodnocení testů a dále 25.5.2016 a 29.6.2016.

Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2016

Zpět na úvodní stránku statistik


 

Bakalářské prezenční studium

Ekonomika a management

bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 2097
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1621
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 977
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1120
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 967
Počet uchazečů přijatých celkem 967

Statistiky termínů písemných zkoušek: 21.5.2016, 22.5.2016

Systémové inženýrství a informatika

bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 350
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 295
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 255
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 95
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 255
Počet uchazečů přijatých celkem 255

Statistiky termínů písemných zkoušek: 21.5.2016


 

Bakalářské kombinované studium

Ekonomika a management

bakalářské kombinované studium, 3 roky, získaný titul Bc.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 15
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 10
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 10
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 5
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 10
Počet uchazečů přijatých celkem 10

Statistiky termínů písemných zkoušek: 21.5.2016


 

Navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Ekonomika a management

navazující magisterské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 1 rok, získaný titul

 
Obor: Company Management and Economics
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 80
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 80
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 80
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 80
Počet uchazečů přijatých celkem 80


 

Navazující magisterské prezenční studium

Economics and Management

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 54
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 54
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 33
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 21
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 33
Počet uchazečů přijatých celkem 33

Statistiky termínů písemných zkoušek:

Ekonomika a management

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 849
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 610
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 461
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 388
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 461
Počet uchazečů přijatých celkem 461

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2016, 26.6.2016

Systémové inženýrství a informatika

navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 158
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 127
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 96
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 62
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 96
Počet uchazečů přijatých celkem 96

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2016


 

Navazující magisterské kombinované studium

Ekonomika a management

navazující magisterské kombinované studium, 2 roky, získaný titul Ing.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 610
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 460
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 321
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 289
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 321
Počet uchazečů přijatých celkem 321

Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2016, 26.6.2016


 

Doktorské příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Ekonomika a management

doktorské příjezd na krátkodobý studijní pobyt, 3 roky, získaný titul

 
Obor: Company Management and Economics
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 1
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 1
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 1
Počet uchazečů přijatých celkem 1


 

Doktorské prezenční studium

Ekonomika a management

doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Obor: Řízení a ekonomika podniku , 02.06.2016
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 21
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 20
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 17
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 4
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 17
Počet uchazečů přijatých celkem 17


 

Doktorské kombinované studium

Ekonomika a management

doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.

 
Všechny obory celkem (detail pro jednotlivé obory)
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 11
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu 10
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) 10
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) 1
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí 10
Počet uchazečů přijatých celkem 10


 

Zadání a výsledky přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů - bakalářský studijní program Ekonomika a management [.pdf]
Test studijních předpokladů - bakalářský studijní obor Manažerská informatika [.pdf]
Test studijních předpokladů - navazující magisterský studijní program Ekonomika a management [.pdf]
Test studijních předpokladů - navazující magisterský studijní obor Informační management [.pdf]
Test z jazyka anglického - bakalářské studijní obory [.pdf]
Test z jazyka anglického - navazující magisterské studijní obory [.pdf]


 

Kritéria pro vyhodnocení a postup

Směrnice děkana č. 4/2015 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2016/2017 [.pdf]
Směrnice děkana č. 5/2015 pro přijímací řízení v doktorském studijním programu pro akademický rok 2016/2017 [.pdf]

Zpět na úvodní stránku statistik