• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017

Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem

Fakulta stavební

bakalářský 2186 1938 1824 323 1822 1824
magisterský navazující 1259 933 871 382 836 853
doktorský 81 65 65 16 65 65
celkem 3526 2936 2760 721 2723 2742

Fakulta strojního inženýrství

bakalářský 2335 1953 1593 535 1590 1593
magisterský navazující 1256 1160 934 322 934 934
doktorský 83 73 70 13 70 70
celkem 3674 3186 2597 870 2594 2597

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

bakalářský 1934 1558 1270 646 1238 1238
magisterský navazující 727 721 596 126 596 596
doktorský 108 103 90 18 86 87
celkem 2769 2382 1956 790 1920 1921

Ústav soudního inženýrství

magisterský navazující 424 322 259 165 259 259
doktorský 18 15 13 4 13 13
celkem 442 337 272 169 272 272

Fakulta architektury

bakalářský 413 412 205 208 160 167
magisterský navazující 143 141 109 34 105 105
doktorský 28 24 20 8 16 16
celkem 584 577 334 250 281 288

Fakulta podnikatelská

bakalářský 2462 1926 1242 1220 1232 1232
magisterský navazující 1751 1331 991 760 991 991
doktorský 33 31 28 5 28 28
celkem 4246 3288 2261 1985 2251 2251


Popis Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem

Fakulta chemická

bakalářský 1092 1024 796 82 796 796
magisterský navazující 265 225 202 53 202 202
doktorský 40 40 40 0 40 40
celkem 1397 1289 1038 135 1038 1038

Fakulta výtvarných umění

bakalářský 356 339 57 299 57 57
magisterský navazující 55 50 43 12 43 43
doktorský 20 17 8 12 7 8
celkem 431 406 108 323 107 108

Fakulta informačních technologií

bakalářský 1524 1246 1089 435 898 898
magisterský navazující 413 351 346 67 346 346
doktorský 44 42 41 2 41 41
celkem 1981 1639 1476 504 1285 1285

Středoevropský technologický institut VUT

doktorský 24 24 19 5 19 19
celkem 24 24 19 5 19 19

Všechny fakulty VUT v Brně

celkem 19074 16064 12821 5752 12490 12521


Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
       Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.