• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS
Typ: bakalářská práce
Rok: 2013/2014
Student: Ing. Michal Cupák
Vedoucí: Ing. Martin Hrubý, Ph.D.
Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.
Fakulta: Fakulta informačních technologií
Ústav: UITS
Obor studia: Informační technologie (BIT)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Není specifikováno.
Cíle, kterých má být dosaženo:
  1. Prostudujte metody evidence a správy budov (facility management) v prostředí geografických informačních systémů. Prostudujte programování modulů v ArcGIS.
  2. Navrhněte koncept sady modulů pro vstup, zpracování a prezentaci dat o budovách a jejich zařízení. Při návrhu koncepce modulů vycházejte ze zvyklostí Oddělení Facility managementu MU v Brně.
  3. Implementujte navrženou sadu modulů v jazyce Python tak, aby byly funkční v prostředí ArcGIS.
  4. Ověřte implementované moduly v provozu Oddělení Facility managementu MU v Brně. 
Klíčová slova:
Management podpůrných systémů, správa budov, informační modelování budov, pasport, geografický informační systém, ArcGIS, žurnálovací systém
Abstrakt:
Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé moduly knihovny řeší dílčí problémy při práci s geografickými daty. Lze je také propojovat do větších celků a tak dosáhnout komplexnějších řešení problémů. Centrální koncepce projektu a žurnálovacího systému umožňuje rozšiřitelnost knihovny o nové moduly. Implementovaná sada modulů zpracovává vstupní data dodaná dodavateli a převádí je do struktury geografických dat v ArcGIS. Tento převod dat je v této práci názorně předveden.
Literatura:
  • Dokumentace programu ArcGIS.
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 1.4 MB ano

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=79852

Zpět na seznam