• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Vybavení pro studium

Vysoké učení technické věnuje velkou pozornost zřizování a vybavení knihoven a počítačových center. Všechny jsou přístupné studentům a učitelům v univerzitním centru, na fakultách a na kolejích.

Služby poskytované knihovnami na VUT

  • informace, reference a rešerše
  • Prezenční výpůjčky a výpůjčky externí
  • Přístup k elektronickým informačním zdrojům
  • Přístup k vystaveným dokumentům
  • Vzdělávání uživatelů
  • Meziknihovní výpůčky

Elektronické služby pro univerzity

Knihovny na Vysokém učení technickém poskytují uživatelům on-line
Elektronické verze časopisů prostřednictvím konsorcií
Informační databáze pro podporu výzkumu

ECTS Label

ECTS Label