• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní programy

Program Fakulta
Obor
Rok Typ studia Forma studia
Jazyk výuky

Fakulta architektury (FA)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Architektura a urbanismus prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Architektura
 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Angličtina v elektrotechnice a informatice prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Angličtina v elektrotechnice a informatice
 
Audio inženýrství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Audio inženýrství
 
Biomedicínská technika a bioinformatika prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Biomedicínská technika a bioinformatika
 
Electrical, Electronic, Communication and Control Technology prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Microelectronics and Technology
  Obor: Teleinformatics
  Obor: Power Electrical and Electronic Engineering
  Obor: Automation and Measurement
  Obor: Electronics and Communication
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Automatizační a měřicí technika
  Obor: Mikroelektronika a technologie
 
Informační bezpečnost prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Informační bezpečnost
 
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Elektronika a sdělovací technika
  Obor: Teleinformatika
  Obor: Automatizační a měřicí technika
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  Obor: Mikroelektronika a technologie
 
Informační bezpečnost kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Informační bezpečnost
 

Fakulta chemická (FCH)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Chemie a chemické technologie prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Spotřební chemie
  Obor: Chemie pro medicínské aplikace
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Potravinářská chemie
  Obor: Biotechnologie
 
Chemie a chemické technologie kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Spotřební chemie
  Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Chemie a technologie potravin kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Potravinářská chemie
  Obor: Biotechnologie
 

Fakulta informačních technologií (FIT)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Informační technologie prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Informační technologie
 

Fakulta podnikatelská (FP)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Ekonomika a management prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Ekonomika a procesní management
  Obor: Ekonomika podniku
  Obor: Účetnictví a daně
 
Kvantitativní metody v ekonomice prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Matematické metody v ekonomice
 
Systémové inženýrství a informatika prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Manažerská informatika
 

Fakulta stavební (FAST)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Architektura pozemních staveb prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Architektura pozemních staveb
 
Architektura pozemních staveb prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Architektura pozemních staveb
 
Civil Engineering prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: General studies
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Constructions
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Civil Engineering prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Constructions and Traffic Structures
  Obor: Building Material Engineering
  Obor: General studies
  Obor: Civil Engineering Management
  Obor: Building Constructions
  Obor: Water Management and Water Structures
 
Geodézie a kartografie prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Geodézie a kartografie
  Obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika
 
Městské inženýrství prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Městské inženýrství
 
Stavební inženýrství prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: všeobecný
  Obor: Pozemní stavby
 
Stavební inženýrství prezenční 4 roky Bc.
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: všeobecný
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
 
Geodézie a kartografie kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Geodézie a kartografie
  Obor: Geodézie, kartografie a geoinformatika
 
Stavební inženýrství kombinované 4 roky Bc.
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
  Obor: všeobecný
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
 
Stavební inženýrství kombinované 4 roky Bc.
  Obor: všeobecný
  Obor: Management stavebnictví
  Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
  Obor: Stavebně materiálové inženýrství
  Obor: Pozemní stavby
  Obor: Konstrukce a dopravní stavby
 

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Aplikované vědy v inženýrství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Materiálové inženýrství
  Obor: Mechatronika
  Obor: Matematické inženýrství
  Obor: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
  Obor: Průmyslový design ve strojírenství
 
Strojírenství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Základy strojního inženýrství
 
Strojírenství prezenční 3 roky Bc.
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Energetika, procesy a životní prostředí
  Obor: Výrobní technika
  Obor: Základy strojního inženýrství
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Profesionální pilot
  Obor: Stavba strojů a zařízení
  Obor: Strojírenská technologie
 
Strojírenství kombinované 3 roky Bc.
  Obor: Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
  Obor: Aplikovaná informatika a řízení
  Obor: Stavba strojů a zařízení
  Obor: Strojírenská technologie
 

Fakulta výtvarných umění (FAVU)

Bakalářské studium

Program Forma Délka Titul
Výtvarná umění prezenční 4 roky BcA.
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér grafického designu 2 FaVU VUT v Brně)
  Obor: Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FaVU VUT v Brně)
  Obor: Design (Ateliér produktového designu FaVU VUT v Brně)
 
26.04.2017 06:09:01
php 0.19s, sql 0.17s
shreck3, cdbx1