• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní programy

Program Fakulta
Obor
Akademický rok Typ studia Forma studia
Jazyk výuky

Fakulta chemická (FCH)

Doktorské studium

Program Forma Délka Titul
Fyzikální chemie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Potravinářská chemie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Chemistry, Technology and Properties of Materials prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Makromolekulární chemie prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie makromolekulárních materiálů
 
Physical Chemistry prezenční 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry
 
Fyzikální chemie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Fyzikální chemie
 
Chemie a technologie ochrany životního prostředí kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie životního prostředí
 
Chemie a technologie potravin kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Potravinářská chemie
 
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 
Chemistry and Technology of Foodstuffs kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Food Science
 
Chemistry, Technology and Properties of Materials kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry, Technology and Properties of Materials
 
Macromolecular Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemistry of Macromolecular Materials
 
Makromolekulární chemie kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Chemie makromolekulárních materiálů
 
Physical Chemistry kombinované 4 roky Ph.D.
  Obor: Physical Chemistry