• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Praktické informace pro studenty mobilitních programů

Informace pro vyjíždějící studenty

Podrobné informace nalezente na:

https://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici

Informace pro studenty přijíždějící na fakultu výtvarných umění

Před příjezdem na VUT v Brně je nutné vyplnit následující dokumenty.

Žádost

Vyplňte žádost tiskacími písmeny a pošlete na zahraniční oddělení hostitelské fakulty. Nezapomeňte uvést emailovou adresu. Dále přiložte fotografii                      v předepsaném formátu a Vaše portfólio.

Studijní smlouva

Zvolte si příslušné kurzy nebo projekt nabízené fakultou nebo ústavem, na kterém budete studovat. Dejte smlouvu podepsat koordinátorům vašeho domovského ústavu a univerzity, a zašlete ji společně se žádostí na zahraniční oddělení hostitelské fakulty.
Budete-li potřebovat další informace o nabízených kurzech nebo projektech kontaktujte zahraniční referentku fakulty.                                                                       Oba formuláře by měly být k dispozici na zahraničním oddělení vaší domovské univerzity. V případě potřeby je můžete stáhnout z našich webových stránek.

Informace pro ostatní přijíždějící studenty 

Na zbývající fakulty se můžete přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky.

Po odsouhlasení Learning agreementu hostitelskou fakultou je potřeba                    z e-přihlášky vytisknout e-protokol a Learning agreement (Training agreement        u pracovních stáží), nechat tyto dokumenty podepsat Vaší domovskou univerzitou a poslat dokumenty zahraniční referentce hostitelské fakulty. 

Termíny pro PODÁNÍ el. Přihlášky

- netýká se Fakulty výtvarných umění

zimní semestr a celý akademický rok: 31. května
letní semestr: 15. listopadu                                                                                                  

Termíny pro doručení obou podepsaných dokumentů

zimní semestr: 30. června                                                                                                    Fakulta výtvarných umění - 31. května                                                                               
letní semestr: 15. prosince                                                                                         Fakulta výtvarných umění - 31. října        
Fakulta elektrotechniky a komunikačních zařízení - 15. listopadu
Fakulta stavební - 1. prosince
 

VÍZa

Studenti, kteří jsou občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou přechodně pobývat na území ČR bez jakéhokoli zvláštního povolení, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Ostatní zahraniční studenti, kteří pocházejí ze třetích zemí a budou pobývat v ČR méně než 90 dnů, mohou získat informace o postupu při podávání žádosti o udělení krátkodobého víza na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí, nebo mohou navštívit webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky – http://www.mzv.cz.

Občané třetích zemí, kteří plánují pobývat na území ČR déle než 90 dnů, žádají o dlouhodobá víza na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Více informací o typech dlouhodobých víz najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra - www.mvcr.cz/cizinci (www.immigrationportal.cz)

Více informací o celé problematice a dalších typech pobytových oprávnění najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Informace pro školy a studenty: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-skoly.aspx

ISIC – mezinárodní studentská identifikační karta

Na své domovské univerzitě nebo ve své zemi byste si měli pořídit ISIC. Tento průkaz vás opravňuje využívat studentských slev na hromadnou dopravu, vstup do muzeí, divadelní vstupenky, jízdné autobusové, vlakové a letecké dopravy. Jestliže z jakéhokoliv důvodu nemůžete ISIC vyřídit před příjezdem na VUT, je možné o něj požádat v Brně buďto přímo prostřednictvím portálu VUT (http://www.vutbr.cz/prukazy) nebo na adrese GTS International, Vachova 4, Brno.

ECTS Label

ECTS Label